Εταιρική Διαφάνεια

/Εταιρική Διαφάνεια

Εταιρική Διαφάνεια

Επωνυμία: CLIMA-THERM IKE

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα: ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 ΤΚ. 56224, ΕΥΟΣΜΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ : 149188805000

Εταιρικό Κεφάλαιο : 25.000,00 €

Εταίροι:

  • Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, 50,00% του εταιρικού κεφαλαίου, Ηράκλειο, Λαγκαδά. ΤΚ 57200 Θεσσαλονίκη
  • Αλεξανδρόπουλος Μηνάς του Κωνσταντίνου, 50,00% του εταιρικού κεφαλαίου, Ηράκλειο, Λαγκαδά. ΤΚ 57200 Θεσσαλονίκη.

Διαχειριστής:

  • Αλεξανδρόπουλος Μηνάς του Κωνσταντίνου, , Ηράκλειο, Λαγκαδά. ΤΚ 57200 Θεσσαλονίκη